Финансови обяви

Безплатни малки обяви за заеми, финансиране, инвестиции и застраховки

Условия за ползване

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Finansovi-obiavi.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, безплатни обяви, статии, финансови новини, наричани за краткост УСЛУГИТЕ.

Finansovi-obiavi.com предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ: УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ finansovi-obiavi.com не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА finansovi-obiavi.com ПРИ ВЛИЗАНЕТО В САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че finansovi-obiavi.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че изцяло носи отговорността за съдържанието и истинността на публикуваните от него обяви. Finansovi-obiavi.com не поема никаква отговорност за съдържанието на публикуваните обяви.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ.

а) да не публикува обяви написани на латиница (такива обяви ще бъдат изтривани).

б) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за обяви

в) да не публикува обяви с импулсни телефони, където не е описана точната цена на обаждането към тези телефони.

г) да не публикува обяви с дублиращо се или много сходно съдържание. Такива обяви се смятат за СПАМ в сайта и пречат на посетителите на сайта да разглеждат всички обяви от дадена категория. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, или информация с цел измама или ощетяване на друг потребител finansovi-obiavi.com има право да изтрие неговите обяви и неговият пощенски адрес без предупреждение и да му откаже по-нататъшен достъп до УСЛУГИТЕ на сайта.

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са публикували обяви изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от finansovi-obiavi.com по електронен път.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на finansovi-obiavi.com, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини.

б) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

в) да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;

г) да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

д) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.